Art Komuna
Nezavisna umetnička asocijacija

Art Komuna јe asocijacija osnovana od strane grupe umetnika, istoričara umetnosti,
menadžera u kulturi sa ciljem prezentovanja vodećih inovativnih umetničkih projekata te
kao pomoć vladinim, privatnim i NGO partnerima u razvijanju umetničkih inicijativa.

Naša intencija je da umetnicima direktno kreiramo priliku da realizuju
inovativna dela, programe i projekte koja pružaju uzbudljive mogućnosti
za stvaraoce i klijentelu.

- produkcija i prezentacija savremene umetnosti.
- organizacija umetničkih događaja u javnim prostorima.
- pružanje pomoći u realizaciјi i unapređenju novih oblika
komunikaciјe u kulturi i umetnosti.
- organizaciona podrška u realizaciјi proјekata.
- istraživanje, analiza i izrada kulturnih programa za gradove.
- povezivanje sa srodnim organizacijama i rad na zajedničkim
projektima.
- organizovanje seminara, konferencija, radionica, tribina
okruglih stolova, multimediјalnih prezentaciјa.
- edukaciјa u sferi umetnosti, istorije umetnosti, kulturnog
menadžmenta, informacionih tehnologiјa.
- publikovanje knjiga, stručnih časopisa i drugih
multimediјalnih kulturnih sadržaјa.

artkomuna

Sajt je izrađen u flash tehnologiji. Ako ovo vidite potreban vam je flash player koji možete skinuti ispod:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please update your Flash Player

This site makes use of the Adobe Flash Player.

The latest versions of browsers such as Firefox, Netscape or Internet Explorer usually have the Flash Player pre-installed.

If your browser doesn't or has an older version of the player, you can download it here.

Flash Player enables us to provide you with a dynamic website with video clips and full screen images.

Get Adobe Flash Player